Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje, że:

  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla I grupy  rozpoczyna się od 28.05.2021 i potrwa do 11.06.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla II grupy  rozpoczyna się od 21.06.2021 i potrwa do 02.07.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla III grupy  rozpoczyna się od 06.07.2021 i potrwa do 19.07.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla IV grupy  rozpoczyna się od 24.08.2021 i potrwa do 06.09.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla V grupy  rozpoczyna się od 04.10.2021 i potrwa do 15.10.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla VI grupy  rozpoczyna się od 25.10.2021 i potrwa do 08.11.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla VII grupy  rozpoczyna się od 01.12.2021 i potrwa do 14.12.2021
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla VIII grupy  rozpoczyna się od 23.02.2022 i potrwa do 08.03.2022
  • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla IX grupy  rozpoczyna się od 23.05.2022 i potrwa do 03.06.2022.

 

Wnioski należy składać w biurze projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

ul. Grunwaldzka 5

32 –500 Chrzanów

w godzinach od  7:00 do 15:00.

Wniosek powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

 

Załączniki

Regulamin udzielania wsparcia finansowego Nowy Start III

Załącznik 1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego – Wniosek o przyznanie wsparcia

Załącznik 1 do wniosku o  przyznanie wsparcia finansowego – Biznes-plan

Załącznik 2 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego – Karta oceny formalnej wniosku

Załącznik 2 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 3 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego – Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik 3 do umowy o przyznanie wsparcia finansowego – Formularz informacji de minimis

Załącznik 3 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 4 do regulaminu – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 5 do umowy o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie uczestnika projektu

Listy

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – I grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – I grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – II grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – II grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – III grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – III grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – IV grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – IV grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – V grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – V grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – VI grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – VI grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – VII grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – VII grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – VIII grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – VIII grupa

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – IX grupa

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowy start III – IX