Kwota udzielonych pożyczek - ponad

19918242
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

745
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

3144
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

623507
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty