Kwota udzielonych pożyczek - ponad

8710491
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

30
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

223
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

310702
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty