Kwota udzielonych pożyczek - ponad

23249009
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

922
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

13153
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

638396
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty