Kwota udzielonych pożyczek - ponad

7549290
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

461
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

4721
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

1075839
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty