Kwota udzielonych pożyczek - ponad

26303822
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

698
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

1248
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

926206
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty