Kwota udzielonych pożyczek - ponad

31617529
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

668
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

583
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

907386
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty