Kwota udzielonych pożyczek - ponad

8896354
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

1259
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

9380
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

797542
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty