5 marca, 2021

MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa Pań pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz
5 marca, 2021

Czas na biznes

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie
2 marca, 2021

Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej

O projekcie: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Agencją rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
2 marca, 2021

Gotowi do działania

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Agencją rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest realizatorem
2 marca, 2021

Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Projekt DMP realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1
2 marca, 2021

Centrum Wspierania Biznesu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej z Mielecką Agencją Rozwoju MARR S.A., prowadzi PUNKT
2 marca, 2021

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej z Mielecką Agencją Rozwoju MARR S.A., prowadzi PUNKT
2 marca, 2021

Nowy Małopolski Przedsiębiorca

O projekcie: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości
2 marca, 2021

Aktywni Zawodowo 30+

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Cel projektu: Projekt „Aktywni Zawodowo 30+”
2 marca, 2021

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez partnerstwo sześciu instytucji (Spółdzielnia OPOKA, ARMZ S.A., FGAP, FDRL MISTIA,