Kontakt:

32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
II i III piętro

tel./fax: (32) 645-19-68
(wewnętrzny zgodnie z tabelą)

Fundusz pożyczkowy:
tel.: (32) 623-00-61

tel. kom.: 697-089-224
tel. kom.: 508-448-987

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

  Skład osobowy:

  Anna Włoszek

  Prezes Zarządu ARMZ S.A.

  w. 24

  Małgorzata Bal

  Pracownik administracyjno-biurowy
  Specjalista ds. oceny formalnej BP w projekcie CNB2
  Członek Komisji Rekrutacyjnej – oc. formalna w projekcie CNB2
  Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
  Opiekun finansowy klienta MOWES KOM
  Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 – KOM

  w. 22

  Marta Bebak

  Pracownik administracyjno-biurowy
  Specjalista ds. oceny formalnej BP w projekcie CNB2
  Członek Komisji Rekrutacyjnej – oc. formalna w projekcie CNB2
  Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
  Opiekun finansowy klienta MOWES KOM
  Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 – KOM

  w. 21

  Edward Latko

  Ekspert z zakresu przedsiębiorczości w projektach MOWES KOM i CNB2

  Katarzyna Oczkowska

  Pracownik administracyjno-biurowy
  Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projekcie MOWES MZ
  Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projekcie MOWES KOM

  k.oczkowska@armz.pl

  w. 22

  Edyta Pałucha

  Menager ds. szkoleń i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
  Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projektach MOWES MZ i KOM
  Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES MZ2
  Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2

  w. 22

  Piotr Ryba

  Doradca indywidualny w projekcie CNB2

  Edyta Solecka

  Pracownik administracyjno-biurowy
  Pośrednik pracy w projekcie MAK

  w. 23

  Beata Cyran-Ogar

  Pośrednik pracy w projekcie AS – Aktywni i Samodzielni

  w. 29

  tel kom. 797-606-643

  Teresa Stefańska

  Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
  Pracownik administracyjno-biurowy
  Specjalista ds. pożyczek FP

  w. 23

  tel. kom. 508-448-987

  Aneta Stremska

  Doradca indywidualny w projekcie CNB2

  Klaudia Szlachcic

  Specjalista ds. administracyjnych i realizacji projektów
  Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 – KOM

  697089224
  797780184

  Karolina Migacz

  Pośrednik pracy w projekcie Status „Aktywny 30+
  Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny

  697089224
  797780184

  Sylwia Wróbel

  Główna księgowa ARMZ S.A.
  Księgowa w Funduszu Pożyczkowym
  Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES MZ2

  697089224
  797780184

  Kariona Zastawnik

  Menager ds. finansowo-kadrowych i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
  Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projekcie MOWES KOM
  Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES MZ2
  Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
  Doradca indywidualny dla nowych przedsiębiorców w projekcie CNB
  Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

  697089224
  797780184

  Żaneta Tyma-Tomal

  Analityk rynku pracy, pośrednik pracy w projekcie Nowy Start III

  w. 29

  tel kom. 797-606-643

  Legenda

  FP – Fundusz Pożyczkowy ARMZ MRPO 2.1.D
  MOWES2 MZ – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia RPO 9.3
  MOWES2 KOM – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny RPO 9.3
  CNB – Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej RPO 8.3.1
  CNB2 – Czas na biznes II RPO 8.3.1
  AZ30+ – Aktywni Zawodowo 30+ RPO 8.2
  MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety RPO 8.2

  Skład Rady Nadzorczej:

  Grzegorz Senderecki

  Przewodniczący RN

  Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Przemysław Pstrusiński

  Zastępca Przewodniczącego RN

  Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Sylwester Woźniczka

  Sekretarz RN

  Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy