Budynek Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Kontakt:

32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
II i III piętro

tel.: (32) 645-19-68
(wewnętrzny zgodnie z tabelą)

Fundusz pożyczkowy:
tel.: (32) 623-00-61

tel. kom.: 697-089-224
tel. kom.: 508-448-987

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

Skład osobowy:

Anna Włoszek

Prezes Zarządu ARMZ S.A.

w. 24

Małgorzata Bal

Pracownik administracyjno-biurowy
Specjalista ds. oceny formalnej BP w projekcie CNB2
Członek Komisji Rekrutacyjnej – oc. formalna w projekcie CNB2
Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
Opiekun finansowy klienta MOWES KOM
Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 – KOM

w. 22

Marta Bebak

Pracownik administracyjno-biurowy
Specjalista ds. oceny formalnej BP w projekcie CNB2
Członek Komisji Rekrutacyjnej – oc. formalna w projekcie CNB2
Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
Opiekun finansowy klienta MOWES KOM
Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 – KOM

w. 21

Katarzyna Oczkowska

Pracownik administracyjno-biurowy
Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projekcie MOWES MZ
Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projekcie MOWES KOM

k.oczkowska@armz.pl

w. 22

Edyta Pałucha

Menager ds. szkoleń i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projektach MOWES MZ i KOM
Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES MZ2
Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2

w. 22

Edyta Solecka

Pracownik administracyjno-biurowy
Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM
Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM

w. 23

Teresa Stefańska

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Pracownik administracyjno-biurowy
Specjalista ds. pożyczek FP

w. 23

tel. kom. 508-448-987

Aneta Stremska

Doradca indywidualny w projekcie CNB2

Klaudia Szlachcic

Specjalista ds. administracyjnych i realizacji projektów
Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 – KOM

697089224
797780184

Karolina Migacz

Pośrednik pracy w projekcie Status „Aktywny 30+
Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny

697089224
797780184

Sylwia Wróbel

Główna księgowa ARMZ S.A.
Księgowa w Funduszu Pożyczkowym
Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES MZ2

697089224
797780184

Kariona Zastawnik

Menager ds. finansowo-kadrowych i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projekcie MOWES KOM
Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES MZ2
Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
Doradca indywidualny dla nowych przedsiębiorców w projekcie CNB
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

697089224
797780184

Legenda

FP – Fundusz Pożyczkowy ARMZ MRPO 2.1.D
MOWES2 MZ – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia RPO 9.3
MOWES2 KOM – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny RPO 9.3
CNB – Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej RPO 8.3.1
CNB2 – Czas na biznes II RPO 8.3.1
AZ30+ – Aktywni Zawodowo 30+ RPO 8.2
MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety RPO 8.2

Skład Rady Nadzorczej:

Grzegorz Senderecki

Przewodniczący RN

Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przemysław Pstrusiński

Zastępca Przewodniczącego RN

Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sylwester Woźniczka

Sekretarz RN

Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy