MOWES II – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez partnerstwo sześciu instytucji (Spółdzielnia OPOKA, ARMZ S.A., FGAP, FDRL MISTIA, ZLSP, BIS), którego liderem jest Fundacja GAP z Krakowa.
Swoim działaniem obejmuje obszar dwóch subregionów: Małopolska Zachodnia oraz Krakowski Obszar Metropolitalny.

 • MOWES – Małopolska Zachodnia – powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki,
 • MOWES – Krakowski Obszar Metropolitarny – miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.

Działalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Cel partnerstwa:

Celem Partnerstwa (a tym samym projektów) jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

W ramach projektu oferujemy:

w zakresie usług animacji lokalnej:

 • społeczność lokalna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej;

w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,
 • podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne;

w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • podmioty ekonomii społecznej.

Punkty coworkingu społecznego:

W ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Małopolski Zachodniej działają 3 Punkty Coworkingu Społecznego gwarantujące Państwu zarówno fachową pomoc naszych specjalistów, jak i przestrzeń do pracy nad inicjatywami (pomysłami) z zakresu ekonomii społecznej.

 • Olkusz, ul. Żuradzka 3B, tel.: 32 307 02 67
 • Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 (III piętro), tel.: 32 645 19 68
 • Kraków, ul. Szlak 65, tel.: 669 326 003

Regulamin Punktu Coworkingu Społecznego w Chrzanowie – POBIERZ

Dotacje:

Wszystkie informacje dotyczące aktualnie prowadzonych naborów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych publikowane są na stronie:

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego MZ – POBIERZ
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego KOM – POBIERZ
 • Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego w projekcie MOWES2 MZ – POBIERZ
 • Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego w projekcie MOWES2 KOM – POBIERZ

Pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ARMZ:

Pracownicy MOWES dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 – 16.00.

 • Kariona Zastawnik – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 MZ i Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 MZ – k.zastawnik@armz.pl
 • Edyta Pałucha – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 MZ – e.palucha@armz.pl
 • Sylwia Wróbel – Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 MZ – s.wrobel@armz.pl
 • Katarzyna Oczkowska – Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projekcie MOWES2 MZ i Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM- k.oczkowska@armz.pl
 • Marta Bebak – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM – m.bebak@armz.pl
 • Małgorzata Bal – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM – m.bal@armz.pl
 • Edyta Solecka – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM i Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM – e.solecka@armz.pl
 • Klaudia Szlachcic – Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM – k.szlachcic@armz.pl

Kontakt:

Telefon:

 • 32 645 16 68
 • 697 089 224
 • 508 448 987

Wszelkie informacje dotyczące oferty MOWES można znaleźć na stronie:  WWW.ES.MALOPOLSKA.PL

Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.

W razie problemów lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów i konstruktywnej opinii dotyczącej naszych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z listą Przedsiębiorstw Społecznych

Poniżej do pobrania uproszczone sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności projektu: