Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. uprzejmie informuje, że:

  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla I grupy rozpoczyna się od 08.07.2021 i potrwa do 21.07.2021
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla II grupy rozpoczyna się od 28.07.2021 i potrwa do 10.08.2021
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla III grupy rozpoczyna się od 10.08.2021 i potrwa do 23.08.2021
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla IV grupy rozpoczyna się od 06.10.2021 i potrwa do 19.10.2021
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla V grupy rozpoczyna się od 03.11.2021 i potrwa do 17.11.2021
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla VI grupy rozpoczyna się od 06.12.2021 i potrwa do 17.12.2021
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla VII grupy rozpoczyna się od 10.01.2022 i potrwa do 21.01.2022
  • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla VIII grupy rozpoczyna się od 07.04.2022 i potrwa do 20.04.2022.

 

Załączniki:

Załącznik 1 do wniosku o wsparcie pomostowe – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 2 do wniosku o wsparcie pomostowe – formularz informacji de minimis

Załącznik  3 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego -formularz informacji de minimis

Załącznik 3 do wniosku o wsparcie pomostowe – oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 4a do wniosku o wsparcie pomostowe – karta oceny formalnej

Załącznik 4b do wniosku o wsparcie pomostowe – karta oceny merytorycznej

Załącznik 5 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego – wniosek o finansowe wsparcie pomostowe

Zał. 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia – Umowa o wsparcie pomostowe..

Rozliczenie wsparcia pomostowego zestawienie poniesionych wydatków