Wyniki II naboru do projektu Przedsiębiorca z PO WERem!

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru projektu „Przedsiębiorca z PO WERem!” odbędzie się w terminie od 07.10.2021 do 13.10.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” .

 

Informujemy, iż II nabór biznesplanów u Lidera rozpocznie się 01.09.2021 a zakończy 07.09.2021.

Biznesplany można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznej.

 

II nabór do projektu rozpocznie się 11.06.2021 r i potrwa do 30.06.2021 r.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Tel. (32) 645-19-68 wew. 22,21

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

Osobiście dokumenty można również złożyć w punktach terenowych:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
UL. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
Parter, Sala lustrzana
Możliwość składania dokumentów: 29-30.06.2021 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
pokój 318
Możliwość składania dokumentów: 29-30.06.2021 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy
32-104 Koniusza; 5
Możliwość składania dokumentów: 29-30.06.2021 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA  – KLIKNIJ TUTAJ

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

W II naborze do projektu Lider zakwalifikuje max. 10 osób.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem.