Wyniki oceny formalnej  – kliknij tutaj

Wyniki oceny merytorycznej kliknij tutaj

Ocena merytoryczna z punktami premiującymi kliknij tutaj

Wyniki oceny predyspozycji kandydatów – kliknij tutaj

23.07.2021 r. – Ostateczna lista rankingowa – kliknij tutaj

Wyniki oceny biznesplanów – kliknij tutaj

Lista rankingowa – wsparcie pomostowe – Kliknij tutaj