Wynik I naboru do projektu Przedsiębiorca z PO WERem!


Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Przedsiębiorca z PO WERem!” odbędzie się w terminie od 13.09.2021 do 17.09.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” .

 

Informujemy, iż I nabór biznesplanów u Lidera rozpocznie się 03.08.2021 a zakończy 09.08.2021.

Biznesplany można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznej.

 

 

Nabór prowadzony przez Lidera i Partnerów

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 06.05.2021 r i potrwa do 25.05.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

  • W pierwszym naborze do projektu Lider zakwalifikuje 10  osób.
  • W pierwszym naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje 10 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Lidera Projektu: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Tel. (32) 645-19-68 wew. 22,21

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA  – KLIKNIJ KUTAJ

albo:

Partnera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44
e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

www.cbmz.pl

albo:
Partnera Projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel. 33 847 54 73
e-mail: przedsiebiorcazpowerem@szih.pl
www.szih.pl

Szczegóły naboru prowadzonego przez Partnera Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – tutaj

Szczegóły naboru prowadzonego przez Partnera Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu- tutaj

Uwaga! Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego do Lidera albo Partnera. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.

Ścieżka wsparcia przewidziana dla Uczestników w projekcie w całości jest realizowana wyłącznie przez Lidera/Partnera do którego złożono formularz rekrutacyjny.