Wynik I naboru do projektu Przedsiębiorca z PO WERem!

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w I naborze – Kliknij tutaj

Ocena merytoryczna  – kliknij tutaj

Ocena merytoryczna za punktami premującymi – kliknij tutaj

Wyniki oceny predyspozycji kandydatów do projektu „Przedsiębiorca z PO WERem” – kliknij tutaj

28.06.2021 r. – Ostateczna lista rankingowa w ramach projektu do projektu „Przedsiębiorca z PO WERem” – kliknij tutaj 

Wyniki oceny biznesplanów – Kliknij tutaj

Lista rankingowa wsparcie pomostowe – kliknij tutaj