Kwota udzielonych pożyczek - ponad

7984534
33915200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

271
1458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

12935
15000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

492929
1363843

Aktualnie realizowane projekty