Uczestnicy Projektu będą wchodzili do projektu w cyklicznych naborach w terminie 09.2020 – 02.2022 r.

I Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 10.09. – 25.09.2020 r.

II Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 28.10. – 10.11.2020 r.

III Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 2.12. – 15.12.2020 r.

IV Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 18.01. – 31.01.2021 r.

V Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 06.04. – 19.04.2021 r.

VI Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 09.08. – 22.08.2021 r.

VII Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 16.09. – 29.09.2021 r.

VIII Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 25.10. – 07.11.2021 r.

IX Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 02.12. – 15.12.2021 r.

X Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 10.01. – 23.01.2022 r.

XI Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 20.04. – 03.05.2022 r.

XII Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 07.07. – 20.07.2022 r.

XIII Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 08.08. – 21.08.2022 r.

XIV Nabór Uczestników Projektu trwa w okresie: 05.09. – 18.09.2022 r.