Szkolenia (kursy) kierowane są do osób, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają poświadczenia odpowiednim dokumentem (certyfikatem).

Szkolenia – oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia/kursy/studia podyplomowe są przewidziane dla 51 Uczestników/-czek projektu, w tym dla 26 uczestników/czek u Lidera i dla 25 uczestników/czek u Partnera.

 

Załącznik nr 7_umowa-na-realizacje-szkolen-z-uczestnikiem-projektu

Załącznik nr 1_do-umowy-na-realizacje-szkolen_program-szkolenia-wraz-z-harmonogramem-czasowo-merytorycznym

Załącznik nr 6_umowa-na-realizacje-szkolen_studiow-podyplomowych-z-instytucja-szkoleniowa

Wniosek o zwrot kosztów w ramach szkoleń