Centrum Wspierania Biznesu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej z Mielecką Agencją Rozwoju MARR S.A., prowadzi PUNKT KONTAKTOWY w ramach projektu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”