Centrum Wspierania Biznesu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej z Mielecką Agencją Rozwoju MARR S.A., prowadzi PUNKT KONTAKTOWY w ramach projektu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”

Stopka z logami Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Plakat Centrum Wspierana Biznesu Plakat Centrum Wspierana Biznesu