Pożyczka Antykryzysowe REACT-EU

Nagłówek z logami: Małopolska Małopolski Fundusz Rozwoju, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, Małopolska Inwestuje

Dnia  08 listopada 2022 r. Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie (Lider) oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu  podpisało Umowę Operacyjną z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na realizuję zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU o wartości 15 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które planują inwestycje w celu zwiększenia zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

 

Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu uruchomi nabór wniosków na Pożyczki Antykryzysowe REACT-EU.

Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego