Rekrutacja – XII nabór wniosków

Wyniki XII naboru do projektu Przedsiębiorca z PO WERem!

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników XII naboru projektu „Przedsiębiorca z PO WERem!” odbędzie się w terminie od 16.08.2022 r. do 22.08.2022 r.

Informujemy, iż XII nabór biznesplanów u Lidera rozpocznie się 11.07.2022 r. a zakończy 15.07.2022 r.

XII nabór do projektu rozpocznie się 19.04.2022 r. i potrwa do 09.05.2022 r.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Tel. (32) 645-19-68 wew. 22,21

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

Osobiście dokumenty można również złożyć w punktach terenowych:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
UL. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
Parter, Sala lustrzana
Możliwość składania dokumentów: 06.05.2022 r. i 09.05.2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
pokój 318
Możliwość składania dokumentów: 06.05.2022 r. i 09.05.2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy
32-104 Koniusza; 5
Możliwość składania dokumentów: 06.05.2022 r. i 09.05.2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA  – KLIKNIJ TUTAJ

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

W XI naborze do projektu Lider zakwalifikuje max. 10 osób.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem.