WYNIKI NABORU NA PARTNERA W RAMACH KONKURSU POWR.01.02.01-IP.15.12.015/20
16726
post-template-default,single,single-post,postid-16726,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

WYNIKI NABORU NA PARTNERA W RAMACH KONKURSU POWR.01.02.01-IP.15.12.015/20

WYNIKI NABORU NA PARTNERA W RAMACH KONKURSU POWR.01.02.01-IP.15.12.015/20

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

OGŁASZA

WYNIK NABORU NA WYŁONIENIE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Nabór przeprowadzony był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1, Typ projektu 4 – Wsparcie przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Działając w oparciu  o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460), w nawiązaniu do zamieszczonego dnia 16 lipca 2020 r. na stronie internetowej przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłoszenia o otwartym naborze na wyłonienie partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1, Typ projektu 4 – Wsparcie przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, informujemy, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnera zostały:

 

  1. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
  2. Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

 

Oferty spełniają wszystkie warunki udziału w naborze oraz uzyskały maksymalną liczbę punktów według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu.

 

Jednocześnie informujemy, że w prowadzonym naborze wpłynęły dwie oferty.