Kontakt


Edyta Pałucha – specjalista ds. szkoleń i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
e.palucha@armz.pl    tel. 32 645 19 68 wew. 22

Katarzyna Oczkowska – specjalista ds. szkoleń i administracji
k.oczkowska@armz.pl tel. 32 645 19 68 wew. 22

 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Centrum Wspierania Biznesu
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, II i III piętro
tel. 32 623 06 35, fax. 32 645 19 68

CWB www


Procedura złożenia reklamacji / wniesienie skargi


Staramy się zapewnić Państwu szkolenia najwyższej jakości, jeżeli jednak nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom, w szczególności:
– są Państwo niezadowoleni z poziomu merytorycznego szkolenia,
– wystąpiły
niezgodności pomiędzy treściami realizowanymi na szkoleniu a ofertą,
– mają Państwo z
astrzeżenia co do jakości pracy trenera,
istnieje możliwość złożenia pisemnej reklamacji
na adres:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą zostać zawarte dane dotyczące:
– powodu reklamacji,
– pełne dane osobowe osoby reklamującej,
– data szkolenia oraz szczegółowy opis zdarzenia,
– proponowana forma rekompensaty (dodatkowe materiały szkoleniowe, udział w innych zajęciach o podobnej tematyce, 
zwrot kosztów).

Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od wpływu reklamacji.