Zachęcamy do udziału w projekcir Praca i Sukces

22/07/2016

Projekt Praca i Sukces

Cel Projektu:
Projekt „Praca i Sukces” ma na celu zwiększenie zdolności 80 osób pow. 30 r. ż. pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych i os. powyżej 50 r. ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego, miechowskiego) w okresie 01.06.2016-31.12.2017 roku, poprzez realizację kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia.

Planowane efekty realizacji projektu:
– 60 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
– 100 osób niepełnosprawnych i 50+ objętych działaniami projektu
– 20% osób niepełnosprawnych uzyska zatrudnienie
– 35% osób powyżej 50 roku życia uzyska zatrudnienie

Finansowanie:
Wartość dofinansowania:  1 492 460,00 zł
Całkowita wartość projektu:  1 590 660,00zł

Do kogo kierujemy projekt?
– osób niepracujących powyżej 50 roku życia,
– osób niepełnosprawnych niepracujących pow. 30 roku życia

Oferujemy:

W/w formy wsparcia określane są dla każdego uczestnika przez Doradcę Zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania

Dokumentacja rekrutacyjna:
Regulamin rekrutacji i udziału
Formularz rekrutacyjny
Kontakt:
Lider Projektu – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej

Tel. 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl

Partner – Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Tel. 32 623-06-35