Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach MFI

14/10/2016

„Kapitał na start i rozwój biznesu”
–  spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób planujących otwarcie firmy

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie zapraszają na spotkanie informacyjnena temat oferty wsparcia oraz możliwości uzyskania kapitału dla „starterów” i osób prowadzących działalność gospodarczą w Małopolsce Zachodniej, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji Małopolski.

Spotkanie organizowane w ramach VI edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji skierowane jest do przedsiębiorców, osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczość z terenu Małopolski Zachodniej.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2016r., w Chrzanowie, w budynku Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A, ul. Grunwaldzka 5, III piętro, w godzinach 13.00-15.00.

Po zakończeniu prezentacji poszczególnych tematów spotkania, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SPOTKANIA

 Więcej informacji na temat Małopolskiego Festiwalu Innowacji, którego Koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, na stronie www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.10.2016r.
(tel. / fax 32 645 19 68 lub e-mail –
biuro@armz.pl)

festiwal_inn_billb_12m-final