Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach MFI

12/05/2017

„Czas na Biznes i Ekonomię Społeczną

–  spotkanie informacyjne dla „starterów” i osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym podmiotów ekonomii społecznej

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie,
we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie oraz Spółdzielnią Socjalną „OPOKA” i Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy zapraszają przedsiębiorców, osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczośćz terenu Małopolski Zachodniej do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach VII edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m.in.: dostępne oraz planowane formy wsparcia dla sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej – instrumenty finansowe, w tym dla przedsięwzięć innowacyjnych oraz wsparcie informacyjno-doradcze. Ponadto, zostaną omówione możliwości i obszary współpracy podmiotów ekonomii społecznej z przedsiębiorcami.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2017r., w Chrzanowie, w budynku Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A, ul. Grunwaldzka 5, III piętro, w godzinach 13.00-15.00.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji na stronie internetowej: www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

ZAPROSZENIE

PLAN SPOTKANIA

mfi_plakat