Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla MŚP w Chrzanowie
Oferuje:
  • usługi doradcze - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej 
Usługi PK KSU są:
  • realizowane zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz Krajowego Systemu Usług dla MŚP
  • ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.).
Dokumenty do pobrania: SKORZYSTAJ Z USŁUG W RAMACH PK KSU


punkt konsultacyjny - stopka
Zapraszamy przedsiębiorców
do korzystania z doradztwa w Punkcie Konsultacyjnym KSU w Chrzanowie

W okresie od 1 października 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. realizowała projekt systemowy PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL, polegający na świadczeniu usług doradczych asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie projekt znajduje się w okresie trwałości (usługi świadczone na zasadach komercyjnych).

Oferta skierowana jest do: mikro- małych i średnich przedsiębiorców, w tym osób dopiero rozpoczynających prowadzenie własnej firmy pod warunkiem, że w trakcie usługi klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usług.

Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej realizowana jest dwuetapowo:

1. Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta

2. Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.

Zakres usługi PK KSU obejmuje:
Moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych
Moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
Moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa
Moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
Moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej

Koszt usługi
Zgodnie z cennikiem usług ARMZ

Konsultanci Punktu Konsultacyjnego w Chrzanowie:
Halina Kurek
e-mail: h.kurek@armz.pl

Edyta Pałucha
e-mail: e.palucha@armz.pl

Kariona Zastawnik
e-mail: k.zastawnik@armz.pl


Kontakt
Punkt Konsultacyjny PK KSU w Chrzanowie
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
II piętro – pok. 100, III piętro – pok. 202
e-mail: pkchrzanow@armz.pl
tel. 32 623 06 35

Zapraszamy do korzystania z usług doradczych PK KSU

Dodatkowe informacje na stronie:
ksu.parp.gov.pl