Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa Pań  pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców, co prowadzić ma do zwiększenia szans na zdobycie stałego zatrudnienia. Projekt skierowany jest do kobiet wieku 30 lat i powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego oraz krakowskiego, pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu Panie zostaną objęte min. kompleksową pomocą w postaci indywidualnego wsparcia mentora, wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego, pośrednika pracy, poradnictwa z zakresu opieki nad osobami zależnymi. Następnie uczestniczki wezmą udział w szkoleniach/kursach oraz płatnych 5 – cio miesięcznych stażach zawodowych, które doprowadzą do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji w różnych zawodach.

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Wartość projektu 1 820 222,40 złotych.

Okres realizacji projektu do 31.03.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne  znajdują sią na stronie internetowej projektu.

 


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi postępowaniami w ramach projektu: