Wszytstkie niezbędne informacje dotyczące projektu MOWES dostępne na stronie projektu  http://armz.pl/mowes/ 

Poniżej do pobrania uproszczone sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności projektu: