Informuje, iż z dniem 31 grudnia 2013 r., Punkty Konsutacyjne KSU zakończyły świadczenie usług informacyjnych oraz doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalnośc gospodarczą dofinansowanych w ramach projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie jako akredytowany ośrodek KSU dla MŚP świadczy w trybie ciągłym usługi informacyjne oraz doradcze o charakterze ogólnym dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców.
Usługi informacyjne są bezpłatne, usługi doradcze świadczone są zgodnie z cennikiem Spółki lub w ramach innych projektów (np. DMP).