Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. rozpoczęła realizajcę projektu:

"Gotowi do działania - aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich powiatu chrzanowskiego na rzecz samorozwiązywania problemów społecznych"

 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet:

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI.

 


 

Celem projektu jest stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkanek i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu chrzanowskiego w tworzeniu i realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na tym terenie.

Czas trwania projektu: 01.02.2010 - 31.05.2010

http://www.efs.gov.pl/

Pliki do pobrania :