Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej z Mielecką Agencją Rozwoju MARR S.A., prowadzi PUNKT KONTAKTOWY w ramach projektu "PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE"

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie:

www.pierwszybiznes.marr.com.pl