Obsługa zamówień publicznych
16620
page-template-default,page,page-id-16620,page-child,parent-pageid-15352,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Obsługa zamówień publicznych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie świadczy kompleksowe usługi dotyczące przetargów przeprowadzanych w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jak również procedury własne inwestora stosowane w przypadku, gdy nie ma obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych wymaganych przez instytucje finansujące procedury.

Kompleksowa organizacja zamówień publicznych obejmuje:

– pomoc w doborze trybu przeprowadzenia danego postępowania zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danej instytucji;

– prowadzenie rejestrów wniosków;

– w razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości Inwestora konsultacje osobiste, telefoniczne lub mailowe;

– przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Komisję Przetargową i do zatwierdzenia przez Zarząd Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

– ogłaszanie i prowadzenie postępowań przetargowych zarówno poniżej jak i powyżej progów unijnych;

– odpowiedzi na pytania Wykonawców;

– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami (np. wezwania do wyjaśnień i uzupełnień);

– ocena złożonych ofert;

– ogłaszanie wyników postępowań;

– sporządzanie umów przetargowych;

– sporządzanie protokołów postępowań;

– udział w negocjacjach z Wykonawcami w zakresie prawno-handlowym (w procedurze negocjacyjnej);

– udział i aktywne wsparcie dla Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach protestacyjnych i odwoławczych.

 

Spółka zatrudnia 9 pracowników posiadających wiedzę, odpowiednie wykształcenie, aktualne szkolenia i kwalifikacje z zakresu prawa zamówień publicznych. W związku z dużą dynamiką zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych posiadanie aktualnej wiedzy i doświadczenia jest rzeczą niezbędną do prawidłowej i terminowej realizacji zamówień.

 

Posiadamy 10-letnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych dla sektora medycznego oraz w realizacji postępowań na roboty budowlane i postępowań finansowanych ze środków UE.

 

Obok profesjonalizmu i wysokiej jakości naszych usług, ważnym atutem tej działalności jest pełna dyspozycyjność i sprawna obsługa Klienta.

Cechuje nas również indywidualne podejście do oczekiwań każdego klienta.

Oferta zostanie sporządzona indywidualnie, w zależności od ilości przygotowanych dokumentów oraz przeprowadzanych miesięcznie postępowań. Istnieje również możliwość jednorazowej obsługi zamówienia wraz z przygotowaniem nowych dokumentów.

 

Współpraca z zewnętrzną firmą profesjonalnie zajmującą się zamówieniami publicznymi to ogromne wsparcie i gwarancja dla inwestora, że wszystkie postępowania przetargowe realizowane w jego przedsiębiorstwie są przeprowadzane przez osoby kompetentne zgodnie z wszystkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a co za tym idzie znacznie spada ryzyko ewentualnych roszczeń wobec inwestora w związku ze źle przeprowadzonym postępowaniem. Posiadanie umowy z firmą zewnętrzną pozwala również znacznie obniżyć koszty inwestora (brak konieczności zatrudniania pracowników do spraw zamówień publicznych, opłacania szkoleń itp.)

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (32) 645 19 68. Bądź mail: biuro@armz.pl

Skip to content