Oferta ARMZ S.A.
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. prowadzi działalność doradczą - informacyjną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.

Oferujemy:

1. Bezpłatne usługi informacyjne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
2. Pomoc w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym:
3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
ARMZ S.A. świadczy usługi informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, w szczególności:
 • informacje na temat zasad przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji z dostępnych programów,
 • pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak:
 • dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne,
 • preferencyjne pożyczki (nisko oprocentowane) na rozwój firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, jak również dla "starterów" i absolwentów,
 • dotacje z Unii Europejskiej i inne,
 • opracowywanie biznes planu planowanego przedsięwzięcia,
 • porady na temat administracyjno - prawnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Pomoc w zakresie aplikacji o dotacje z Unii Europejskiej
 • wybór odpowiedniego programu,
 • aktualne informacje na temat terminów składania wniosków,
 • wypełnianie wniosków,
 • tworzenie biznes planów oraz innych załączników.
Przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami, Agencja organizuje szkolenia głównie dla osób bezrobotnych, pragnących poszerzyć własne umiejętności oraz zwiększyć zakres kwalifikacji. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:
 • zagadnienia związane z uruchamianiem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • podstawy obsługi komputera oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych w działalności firmy,
 • aktywne poszukiwanie pracy i/ lub samozatrudnienie,
 • warsztaty motywacyjne, przeznaczone głównie dla uczniów klas maturalnych w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy młodym absolwentom,
 • i inne, w zależności od zapotrzebowania.
6. Działalność promocyjna
 • Organizowanie lokalnych targów przedsiębiorczości we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami.
 • Promowanie powiatu chrzanowskiego oraz organizacji wspierających przedsiębiorców w regionie.
 • Działalność marketingowa, przeprowadzanie badań rynku, itp.
7. zarządzanie terenami Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego – Archiwum.