NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR
16701
post-template-default,single,single-post,postid-16701,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR, informujemy, że o godzinie 10.15. w dniu 05.08.2020 r.nabór zostaje wstrzymany.

Informacje o aktualnie dostępnej pomocy związanej z Tarczą Antykryzysową dla MŚP, dla poszczególnych województw są zamieszczone na stronach internetowych BGK.

Informujemy, że w związku z zasileniem funduszu dodatkowymi środkami finansowymi w dniu
5 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 ponownie rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR.

Informujemy, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Parametry pożyczek

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć  15 mln złotych.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu:

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.

CHRZANÓW: ul. Grunwaldzka nr 5, tel. 32 645 19 68 wew.29

Do pobrania:

Regulamin

Umowa Pożyczki – wzór

Formularz wniosku o pożyczkę

Kwestionariusz osobisty

Biznes plan pełna rachunkowość

Biznes plan  uproszczona rachunkowość

COVID-19-uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Komunikat Komisji Europejskiej

Obowiązek informacyjny

Upoważnienie do BIG

Karta Produktu

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych w ramach pożyczki

Tabela opłat