Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej

PUNKTY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
działające w ramach projektu 
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki, miechowski, m. Kraków
Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel.: + 48 12 623 72 44 wew 153
e-mail: mowes@mistia.org.pl
ul
. Szlak 73a, 31–153 Kraków
www.mowes.mistia.org.pl

 

Powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski, m. Tarnów
Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel.: +48 14 626 80 18
e-mail: tarnow@fundacja.e-gap.pl
ul. Św. Anny 5, 33–100 Tarnów
www.fundacja.e-gap.pl/mowes

 

Powiaty: tatrzański, nowotarski, suski
Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel.:/fax: +48 33 874 25 25
e-mail: mowes@zielonalinia.org.pl
Stryszawa 281 D, 34–205 Stryszawa
www.fundacja.e-gap.pl/mowes

 

Powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, olkuski
Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel.: +48 32 623 38 78
e-mail.: tozch@tozch.edu.pl
ul. Janiny Woynarowskiej 1
www.mowes.tozch.edu.pl

 

Powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz
Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel.: +48 606 280 287
e-mail.: tozch@tozch.edu.pl
ul. Zielona 27 33–300 Nowy Sącz
www.mowes.tozch.edu.pl

 

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej
Bogumił Kędziora Koordynator ds. dotacji i wsparcia pomostowego
tel.: +48 32 645 19 68
e-mail.: b.kedziora@armz.pl
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32–500 Chrzanów
http://armz.pl/mowes/