Kontakt

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Biuro Projektu:
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel./fax (32) 645 19 68
www.armz.pl
www.armz.pl/mowes 

Nasz Zespół:
Bogumił Kędziora – koordynator ds. dotacji i wsparcia pomostowego;
tel: (32) 645 19 98 wew. 30; b.kedziora@armz.pl

Monika Palka – specjalista ds. dotacji i wsparcia pomostowego
tel: (132) 645 19 98 wew. 32;  m.palka@armz.pl