Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo – doradcze

Oferta dla

osób zainteresowanych

założeniem spółdzielni socjalnej

przystąpieniem 
do spółdzielni socjalnej

pracą
w spółdzielni socjalnej 

w ramach projektu oferujemy:

80 godzin szkolenia „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” w zakresie:

Doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia biznesplanu spółdzielni socjalnej

Wizyta studyjna we wzorcowej spółdzielni socjalnej.

Dotacja dla spółdzielni socjalnej – do 20 000 zł na jednego uczestnika projektu), do 200 000 zł dla jednej spółdzielni socjalnej.

Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wniosek uczestnika projektu, dla 25 dotacji będzie ono wydłużone do 12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Wsparcie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu biznesplanu oraz jego doradztwo w okresie wsparcia pomostowego.

W ramach projektu dotacji udziela Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA DLA 2 EDYCJI

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 11.09.2013r – 04.10.2013r

<AKTUALIZACJA> Rekrutacja została wydłużona do 04.10.2013 (pierwotny termin zakończenia upływał 01.10.2013r.)

WYTYCZNE

Wytyczne w sprawie udzielenia wsparcia na zakładanie/zatrudnianie/przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL”Wsparcie Ekonomii Społecznej”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2

ZAŁ_1_Formularz_rekrutacyjny_fizyczne

ZAŁ_2_Formularz_rekrutacyjny_prawne

ZAŁ_3.1_Karta_oceny_rozmowy_kwalifikacyjnej

ZAŁ_3.2_Karta_oceny_testu kompetencji

ZAŁ_3.3_Karta_oceny_rozmowy_kwalifikacyjnej_i_testu kompetencji

ZAŁ_3a_Karta_oceny_fomalnej_fizyczne

ZAŁ_3b_Karta_oceny_merytorycznej_fizyczne

ZAŁ_4a_Karta_oceny_formalnej_prawne

ZAŁ_4b_Karta_oceny_merytorycznej_prawne

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ZAŁ_5a_Umowa_szkolenie (bez pomocy publicznej)

ZAŁ_5b_Umowa_szkolenie(dla beneficjenta pomocy)

ZAŁ_6a_Umowa_IO_(bez pomocy_publicznej)

ZAŁ_6b_Umowa_IO_(dla_beneficjenta_pomocy)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Regulamin_wsparcia finansowego

ZAŁ_1_Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finansowego

ZAŁ_2_Karta_oceny_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia

ZAŁ_3_Biznesplan

ZAŁ_4_Karta_oceny_merytorycznej_Biznesplanu

ZAŁ_5_Umowa_o_przyznanie_wsparcia_fiansowego

ZAŁ_6_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego

ZAŁ_7_Wniosek_o_udzielenie_podstawowego

ZAŁ_8_Wniosek_o_udzielenie_przedluzonego

DODATKOWE

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis