Aktualności

WYNIKI: Ostateczna zbiorcza lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych po procedurze odwoławczej rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego obejmująca 5 subregionów^. »

14/02/2014
 1. SIV/II2013/MOWES/10 – 87
 2. SIV/II2013/MOWES/10 – 87
 3. SIV/II2013/MOWES/10 – 87
 4. SIV/II2013/MOWES/10 – 87
 5. SIV/II2013/MOWES/10 – 87
 6. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 7. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 8. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 9. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 10. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 11. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 12. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 13. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85
 14. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 15. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 16. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 17. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 18. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 19. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 20. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 21. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 22. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 23. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 24. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 25. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 26. SIV/II/2013/MOWES/4 – 69*
 27. SIV/II/2013/MOWES/4 – 69*
 28. SIV/II/2013/MOWES/4 – 69*

^ – Z uwagi na niewyczerpaną pulę dotacji zarezerwowaną dla subregionu zachodniego oraz subregionu sądeckiego (łącznie 13 dotacji) utworzona została zbiorcza lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych po procedurze odwoławczej obejmująca 5 subregionów (tarnowski, sądecki, południowy, krakowski oraz zachodni), które zostały rekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego, jednakże z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach projektu „MOWES” zostały uszeregowane na liście rezerwowej w poszczególnych subregionach. W związku z powyższym Spółdzielnią Socjalnym / grupą inicjatywnym znajdującym się na powyższej liście począwszy od nr 1 do nr 13 zostały przyznane środki finansowe i będzie z nimi zawierana umowa o przyznanie wsparcia finansowego oraz fakultatywnie umowa o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe i doradcze (jeżeli Spółdzielnia Socjalna / grupa inicjatywna wnioskowała o taką formę wsparcia).

* – lista rezerwowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych.

WYNIKI: Ostateczna lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych po procedurze odwoławczej rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego*. »

14/02/2014

Subregion zachodni:

 1. SV/II/2013/MOWES/3 – 61
 2. SV/II/2013/MOWES/3 – 61
 3. SV/II/2013/MOWES/3 – 61
 4. SV/II/2013/MOWES/3 – 61
 5. SV/II/2013/MOWES/3 – 61
 6. SV/II/2013/MOWES/3 – 61

Subregion krakowski:

 1. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 2. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 3. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 4. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 5. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 6. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 7. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 8. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 9. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 10. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 11. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87
 12. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87
 13. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87
 14. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87
 15. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87
 16. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87*
 17. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87*
 18. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87*
 19. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87*
 20. SIV/II/2013/MOWES/10 – 87*
 21. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 22. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 23. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 24. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 25. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 26. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 27. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 28. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 29. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 30. SIV/II/2013/MOWES/13 – 85*
 31. SIV/II/2013/MOWES/4 – 69*
 32. SIV/II/2013/MOWES/4 – 69*
 33. SIV/II/2013/MOWES/4 – 69*

Subregion południowy:

 1. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 2. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 3. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 4. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 5. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 6. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 7. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 8. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 9. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 10. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 11. SIII/II/2013/MOWES/1 – 87
 12. SIII/II/2013/MOWES/1 – 87
 13. SIII/II/2013/MOWES/1 – 87
 14. SIII/II/2013/MOWES/1 – 87
 15. SIII/II/2013/MOWES/1 – 87
 16. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 17. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 18. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 19. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*
 20. SIII/II/2013/MOWES/4 – 75*

Subregion Sądecki:

 1. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 2. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 3. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 4. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 5. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 6. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 7. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 8. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5
 9. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5
 10. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5
 11. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5

Subregion tarnowski:

 1. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 2. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 3. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 4. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 5. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 6. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 7. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 8. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 9. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 10. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 11. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 12. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 13. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 14. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 15. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 16. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 17. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 18. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 19. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*
 20. SI/II/2013/MOWES/4 – 69*

Spółdzielnią Socjalnym /grupą inicjatywnym uszeregowanym na powyższej liście na miejscach od 1 do 15 (dla subregionu: krakowskiego, południowego oraz tarnowskiego), na miejscach od 1 do 6 (dla subregionu: zachodniego) oraz na miejscach od 1 do 11 (dla subregionu: sądeckiego) zostały przyznane środki finansowe i będzie z nimi zawierana umowa o przyznanie wsparcia finansowego oraz fakultatywnie umowa o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe i doradcze (jeżeli Spółdzielnia Socjalna / grupa inicjatywna wnioskowała o taką formę wsparcia).

* – Spółdzielnie Socjalne / grupy inicjatywne, które po procedurze odwoławczej zostały rekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego i znajdują się na powyższej liście na miejsca od 16 do n (15 dotacji/subregion) z uwagi na niewyczerpaną pulę dotacji w subregionie zachodnim oraz w subregionie sądeckim (łącznie 13 dotacji) zostały uszeregowane na zbiorczej liście rankingowej Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych obejmujących 5 subregionów (tarnowski, sądecki, południowy, krakowski, zachodni).

WYNIKI: Ostateczna lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych po procedurze odwoławczej nierekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego. »

14/02/2014

Subregion zachodni:

 1. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 2. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 3. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 4. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 5. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 6. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 7. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 8. SV/II/2013/MOWES/1 – 57
 9. SV/II/2013/MOWES/1 – 57

Subregion krakowski:

 1. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 2. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 3. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 4. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 5. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 6. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56

Subregion południowy:

Brak

Subregion Sądecki:

 1. SII/II/2013/MOWES/2 – 51
 2. SII/II/2013/MOWES/2 – 51
 3. SII/II/2013/MOWES/2 – 51
 4. SII/II/2013/MOWES/2 – 51
 5. SII/II/2013/MOWES/2 – 51
 6. SII/II/2013/MOWES/2 – 51
 7. SII/II/2013/MOWES/2 – 51

Subregion tarnowski:

 1. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 2. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 3. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 4. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25

Informacje dodatkowe do ogłoszonych wyników oceny merytorycznej – II nabór »

30/01/2014

Zgodnie z Regulaminem wsparcia finansowego §7 pkt. 14 Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej punktacji do momentu wyczerpania 80% środków przewidzianych na dany nabór. Łączna liczba dotacji przewidziana w ramach II naboru projektu pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” dla 5 subregionów wynosi 75 (15 dotacji/subregion).

W związku z powyższym przed procedurą odwoławczą przysługującą Spółdzielnią Socjalnym/ grupą inicjatywnym zgodnie z §8 Regulaminu wsparcia finansowego Operator Wsparcia zapewnia 12 dotacji/subregion na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w Spółdzielnie Socjalnej.

Pozostałe 3 dotacje/subregion zostają alokowane na potrzeby utworzenia tzw. Rezerwy na potrzeby procedury odwoławczej (20%).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie wyczerpania puli dotacji zarezerwowanych na dany subregion (tj. 15 dotacji) środki te zostaną zabezpieczone na poczet Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych z najwyższą liczbą punktów znajdujących się na utworzonej zbiorczej liście rezerwowej dla wszystkich Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych ze wszystkich 5 subregionów, która zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Wyniki oceny merytorycznej biznes planów – II nabór – subregion zachodni »

30/01/2014

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

brak

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych nie rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SV/II/2013/MOWES/3 – 64
 2. SV/II/2013/MOWES/3 – 64
 3. SV/II/2013/MOWES/3 – 64
 4. SV/II/2013/MOWES/3 – 64
 5. SV/II/2013/MOWES/3 – 64
 6. SV/II/2013/MOWES/3 – 64
 7. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 8. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 9. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 10. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 11. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 12. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 13. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 14. SV/II/2013/MOWES/1 – 51
 15. SV/II/2013/MOWES/1 – 51

Wyniki oceny merytorycznej biznes planów – II nabór – subregion krakowski »

30/01/2014

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 2. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 3. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 4. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 5. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 6. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 7. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 8. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 9. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 10. SIV/II/2013/MOWES/8 – 95,5
 11. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 12. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 13. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 14. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 15. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 16. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 17. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 18. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 19. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 20. SIV/II/2013/MOWES/10 – 86
 21. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 22. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 23. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 24. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 25. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 26. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 27. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 28. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 29. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 30. SIV/II/2013/MOWES/13 – 83,5
 31. SIV/II/2013/MOWES/4 – 62,5
 32. SIV/II/2013/MOWES/4 – 62,5
 33. SIV/II/2013/MOWES/4 – 62,5

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych nie rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 2. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56
 3. SIV/II/2013/MOWES/6 – 56

Wyniki oceny merytorycznej biznes planów – II nabór – subregion południowy »

30/01/2014

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 2. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 3. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 4. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 5. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 6. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 7. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 8. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 9. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 10. SIII/II/2013/MOWES/3 – 91
 11. SIII/II/2013/MOWES/1 – 85,75
 12. SIII/II/2013/MOWES/1 – 85,75
 13. SIII/II/2013/MOWES/1 – 85,75
 14. SIII/II/2013/MOWES/1 – 85,75
 15. SIII/II/2013/MOWES/1 – 85,75
Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych nie rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.
 1. SIII/II/2013/MOWES/4 – 62,5
 2. SIII/II/2013/MOWES/4 – 62,5
 3. SIII/II/2013/MOWES/4 – 62,5
 4. SIII/II/2013/MOWES/4 – 62,5
 5. SIII/II/2013/MOWES/4 – 62,5

Wyniki oceny merytorycznej biznes planów – II nabór – subregion sądecki »

30/01/2014

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 2. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 3. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 4. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 5. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 6. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 7. SII/II/2013/MOWES/1 – 84
 8. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5
 9. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5
 10. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5
 11. SII/II/2013/MOWES/3 – 67,5

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych nie rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SII/II/2013/MOWES/2 – 49
 2. SII/II/2013/MOWES/2 – 49
 3. SII/II/2013/MOWES/2 – 49
 4. SII/II/2013/MOWES/2 – 49
 5. SII/II/2013/MOWES/2 – 49
 6. SII/II/2013/MOWES/2 – 49
 7. SII/II/2013/MOWES/2 – 49

Wyniki oceny merytorycznej biznes planów – II nabór – subregion tarnowski »

30/01/2014

Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.

 1. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 2. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 3. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 4. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 5. SI/II/2013/MOWES/7 – 98
 6. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 7. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 8. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 9. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 10. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 11. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 12. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 13. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 14. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
 15. SI/II/2013/MOWES/5 – 81,75
Lista rankingowa Spółdzielni Socjalnych / grup inicjatywnych nie rekomendowanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia finansowego.
 
 1. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 2. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 3. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 4. SI/II/2013/MOWES/8 – 54,25
 5. SI/II/2013/MOWES/4 – 45
 6. SI/II/2013/MOWES/4 – 45
 7. SI/II/2013/MOWES/4 – 45
 8. SI/II/2013/MOWES/4 – 45
 9. SI/II/2013/MOWES/4 – 45

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego »

21/01/2014

Informujemy, iż wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego przeszły pozytywnie ponowną ocenę formalną i zostały skierowane w dniu 21.01 br do oceny merytorycznej Komisji Oceny Wniosków. Przewidywany termin na ogłoszenie wyników to 30.01 br.