Kontakt
ARMZ S.A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
II i III piętro

tel./fax:  32 645 19 68 (wewnętrzny zgodnie z tabelą)
tel.:              32 623 06 35 (punkt konsultacyjny)
tel.:              32 623 00 61 (fundusz pożyczkowy)
tel. kom.:    697 089 224

e-mail: biuro@armz.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8.00-16.00

Skład osobowy:

Henryk Sawka - Prezes Zarządu ARMZ S.A.
- Koordynator realizowanych projektów
e-mail: h.sawka@armz.pl w.24
Małgorzata Bal - Pracownik administracyjno-biurowy
- Specjalista ds. oceny formalnej BP w projekcie CNB2
- Członek Komisji Rekrutacyjnej – oc. formalna w projekcie CNB2
- Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
e-mail: m.bal@armz.pl w.32
Marta Bebak - Pracownik administracyjno-biurowy
- Specjalista ds. oceny formalnej BP w projekcie CNB2
- Członek Komisji Rekrutacyjnej – oc. formalna w projekcie CNB2
- Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB2
e-mail: m.bebak@armz.pl w.32
Ilona Kamionka - Doradca zawodowy w projekcie MOWES KOM e-mail: ilonakamionka@op.pl -
Edward Latko - Ekspert z zakresu przedsiębiorczości w projektach MOWES KOM i CNB2 e-mail: EdLat@poczta.fm -
Sławomir Mąsior - Ekspert z zakresu przedsiębiorczości w projektach MOWES KOM i CNB2
- Doradca indywidualny dla nowych przedsiębiorców w projekcie CNB
e-mail: slawekmasior@gmail.com -
Katarzyna Oczkowska - Pracownik administracyjno-biurowy
- Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB
- Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projekcie MOWES MZ
- Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projekcie MOWES KOM
- Opiekun finansowy w projekcie MOWES MZ
e-mail: k.oczkowska@armz.pl w.22
Edyta Pałucha - Menager ds. szkoleń i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
- Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projekcie MOWES MZ
- Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projektach MOWES MZ i KOM
- Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB
- Doradca indywidualny dla nowych przedsiębiorców w projekcie CNB
e-mail: e.palucha@armz.pl w.22
Grzegorz Pałucha - Specjalista ds. informatycznych i ochrony danych osobowych
- Pośrednik pracy w projekcie MAK
e-mail: g.palucha@armz.pl -
Piotr Ryba - Doradca indywidualny w projekcie CNB2 e-mail: piotr.ryba1984@gmail.com -
Teresa Stefańska - Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
- Pracownik administracyjno-biurowy
- Specjalista ds. pożyczek FP
- Pośrednik pracy w projekcie AZ30+
e-mail: t.stefanska@armz.pl w.29
Aneta Stremska - Doradca indywidualny w projekcie CNB2 e-mail: aneta_st@op.pl -
Sylwia Wróbel - Główna księgowa ARMZ S.A.
- Księgowa FP
- Opiekun finansowy w projekcie MOWES MZ i KOM
- Doradca indywidualny dla nowych przedsiębiorców w projekcie CNB
- Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB
e-mail: s.wrobel@armz.pl w.21
Kariona Zastawnik - Menager ds. finansowo-kadrowych i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
- Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projektach MOWES MZ
- Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projektach MOWES MZ i KOM
- Specjalista ds. kontroli i monitoringu przedsiębiorców w projekcie CNB
- Doradca indywidualny dla nowych przedsiębiorców w projekcie CNB
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
e-mail: k.zastawnik@armz.pl w.22
gdzie:
FP – Fundusz Pożyczkowy ARMZ MRPO 2.1.D
MOWES MZ – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia RPO 9.3
MOWES KOM – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny RPO 9.3
CNB – Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej RPO 8.3.1
CNB2 – Czas na biznes II RPO 8.3.1
AZ30+ - Aktywni Zawodowo 30+ RPO 8.2
MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety RPO 8.2

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Fidelus Przewodniczący RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Andrzej Ciaputa Zastępca Przewodniczącego RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Katarzyna Kwaśniak Sekretarz RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Katarzyna Kochańska-Kumala Członek RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Elżbieta Waśniowska Członek RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy