Informacja w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
17060
post-template-default,single,single-post,postid-17060,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Informacja w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Informacja w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) i uchwałą nr 19/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłaconym w całości), uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.