CEL PROJEKTU
16798
page-template-default,page,page-id-16798,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

CEL PROJEKTU

 

Projekt  „AS – Aktywni i Samodzielni” ma na celu aktywizacje zawodową OSÓB pozostających bez zatrudnienia poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych na rynku pracy.  Skierowany jest do  kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu oświęcimskiego lub powiatu wadowickiego, którzy będą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 +

– osoby niepełnosprawne (ON)

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby o niskich kwalifikacjach

– kobiety powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy nie należące do w/w grup

– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w gryp, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza). Minimum 20% UP będą stanowić mieszkańcy miast średnich tj: Olkusza, Chrzanowa, Andrychowa, Wadowic, Oświęcimia i Trzebini.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci m.in. kompleksową pomocą doradcy zawodowego w postaci indywidualnego wsparcia mentora, wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego oraz pośrednika pracy, Następnie wezmą udział w szkoleniach/kursach oraz płatnych 3. miesięcznych stażach zawodowych (z możliwością ich przedłużenia do 6.msc), które doprowadzą do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji w  różnorodnych zawodach lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt ,,AS- Aktywni i Samodzielni,, jest realizowany zgodnie z zasadą dostępności. Mogą w nim uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia:

  • Biuro projektu w Chrzanowie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, wejście do budynku jest z poziomu chodnika, budynek posiada windę, WC dla Osób Niepełnosprawnych na każdym piętrze. Posiada podjazdy, korytarze umożliwiające płynne przejście/ przejazd wózkiem.
  • Dokumenty dla uczestników projektu tj. regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze rekrutacyjne i oraz mowy uczestnictwa są dostępne w wersji dla osób słabo widzących, zarówno w biurze jak i na stronie internetowej beneficjenta.
  • Istnieje możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), aby pracownik projektu spotkał się również w miejscu zamieszkania kandydata.
  • Biuro Partnera w Chechle jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami , posiada podjazdy dla wózków, szerokie przejścia, dostosowane do Osbób Niepełnosprawnych WC.
  • Na wyposażeniu biura w Chechle znajduje się komputer wyposażony w oprogramowanie posiadające funkcję mówiącą oraz pogrubiająco-powiększającą czcionek, elementów oprogramowania systemu operacyjnego, w tym paska narzędzi ikon itp. oraz zmieniający kontrast.

Projekt realizowany przez:

Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Opoka

 

 

Wartość projektu  2 190 599,40 złotych.

 

 

Okres realizacji projektu: 09.2020 – 08.2022

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu.

 

 

Skip to content