Edyta Pałucha
-1
archive,author,author-edyta,author-2,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Author: Edyta Pałucha

Projekt pn. "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia" Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż obecnie prowadzimy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej). W ramach realizowanego projektu oferujemy: -  wsparcie...

Informujemy, że w terminie od 01.06.2020 do 05.06.2020r. zostanie przeprowadzony I nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, na utworzenie nowych miejsc pracy w: nowym przedsiębiorstwie społecznym istniejącym przedsiębiorstwie społecznym Nabór skierowany jest do uczestników cyklu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "MOWES2...

Informujemy, że w terminie od 04.05.2020 do 15.05.2020r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, na utworzenie nowych miejsc pracy w: nowym przedsiębiorstwie społecznym istniejącym przedsiębiorstwie społecznym Nabór skierowany jest do uczestników cyklu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "MOWES2...

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460) występując jako Lider projektu...

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów OGŁASZA WYNIK NABORU NA WYŁONIENIE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU Nabór przeprowadzony był w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A:...

Do wynajęcia: Lokal użytkowy w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5 – budynek usytuowany w centrum miasta,  na rogu Alei Henryka i ulicy Grunwaldzkiej, w sąsiedztwie lokali handlowych, usługowych oraz urzędów i instytucji publicznych. Opis: Lokal składa się z pomieszczenia użytkowego (biurowego / usługowego / handlowego) oraz zaplecza socjalnego...

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460) występując jako Lider projektu...

Informujemy, że w terminie od 30.12.2019 do 20.01.2020r. zostanie przeprowadzony I nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, na utworzenie nowych miejsc pracy w: nowym przedsiębiorstwie społecznym istniejącym przedsiębiorstwie społecznym Nabór skierowany jest do uczestników cyklu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "MOWES2 -...

W dniu 20 listopada 2019 roku, na sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyła się konferencja pt.: „Małopolskie instytucje dla przedsiębiorcy”, organizowana przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W konferencji udział wzięli...

Szanowni Państwo, W imieniu zarządu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. oraz współorganizatora Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w konferencji pt. "Małopolskie instytucje dla przedsiębiorcy" organizowanej  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu...